Strona główna Kultura Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2022

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej 2022

fot. materiały prasowe

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs dla autorów najlepszych projektów łączących edukację i kulturę. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne o łącznej puli 100 tysięcy złotych. Zgłoszenia można wysyłać do 30 czerwca.

Celem Nagrody jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorów, edukatorów, nauczycieli, artystów, aktywistów oraz realizowanych przez nich projektów w instytucjach kultury, jednostkach edukacyjnych czy organizacjach pozarządowych. Autorzy najlepszych z nich otrzymają nagrody finansowe. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca br. poprzez formularz elektroniczny.

Wśród najważniejszych obszarów dla Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w 2022 znalazło się m.in. podejmowanie aktualnych tematów społecznych takich jak: różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo, tożsamość lokalna, środowisko naturalne i przyroda, środowisko medialne i wirtualne. Oceniane będzie także, czy dany projekt ma wpływ na nowe umiejętności i kompetencje przyszłości wśród uczestników tj.: krytyczne myślenie, umiejętność podejmowania dialogu i rozpoznawania różnych poziomów komunikacji, umiejętność trafnej oceny informacji, rozumienia siebie i swojej społeczności w zmieniającej się rzeczywistości. Kapituła weźmie też pod uwagę, czy kandydaci do nagrody nawiązali w swoich realizacjach dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym oraz zachęcali do różnych form uczestnictwa w kulturze.

Kapituła WNEK złożona z działaczy kultury, edukatorów oraz profesjonalistów z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną dokona wyboru laureatów na podstawie powyższych priorytetów, własnych eksperckich wniosków, doświadczeń i kryteriów określonych w regulaminie.

Nagrody zostaną wręczone jesienią podczas uroczystej gali, która będzie także okazją do integracji twórców kultury, wymiany doświadczeń, a także refleksji na temat przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: wpekform.pro-linuxpl.com.